OneWeb 2012 © Copyright

 

 

WHO WE ARE

 

booztutveckling

 

 

UTVECKLING

 

Vi hjälper verksamheter, team och individer att utvecklas. Vill du motivera ditt team till nya förutsättningar, prata med oss.

 

FÖRÄNDRINGSLEDNING

 

Vi har lång och bred erfarenhet av att leda större förändringsprojekt och implementeringsarbete, både i privat näringsliv och offentlig verksamhet.

AFFÄRSUTVECKLING

 

Vi fungerar som ett kreativt stöd och bollplank i dina processer.

 

 

 

 

 

boozt.se | info@boozt.se | tel 0700-921800