Hem

booztutveckling

boozt utveckling är en konceptbyrå som arbetar med professionell projektledning, från idé till genomförande. Våra uppdrag varierar mycket i innehåll och omfattning men inriktningen är ofta samhällsutveckling, tillväxt och affärsutveckling, entreprenörskap och kommunikation. Med hjälp av bra omvärldskoll och nätverk identifierar vi möjligheter och potential för utveckling. Exempel på verksamhetsområden är strategiprocesser, projekt- eller processledning, kreativ affärsutveckling och projektcoachning.

 

Nätverk och uppdragsgivare:

det offentliga - mindre kommuner till Region Skåne och incubatorer

idéburna organisationer - från universitet till lobbyverksamheter

näringslivets små och medelstora företag i branscher som IT, kommunikation och lifestyle.

 

Tjänster:

kommunikation

strategisk kommunikation, opinionsbildning, rikskampanjer

 

processer

kreativ projekt & processledning, projektstöd, stöd i individuella processer

 

utveckling

affärsutveckling, konceptutveckling, individuell utvecklingspartner, mentorskap

 

 

eller...

kreativa utvecklingsworkshops, pop-up processinspiration, coaching för framtida innovationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boozt | Glostorp kyrkoväg 15 | 238 41 Oxie | info@boozt.se | tel 0700 921800

OneWeb 2012 © Copyright

 

kommunikation, processer & utveckling