Hem

booztutveckling

Enkel, tydlig och kontinuerlig kommunikation är bra och kostnadseffektiv. För att nå dit krävs ibland att man inventerar organisationen, projektet eller ett mind-set. Ofta hänger den här processen ihop med utvecklingen som organisationen, projektet eller individen står mitt i. Utveckling är inte alltid lustfyllt, därför behövs det helhetsperspektiv och då & då externt stöd och expertis för att behålla riktning och fokus.

 

kommunikation

strategisk rådgivning

 

processer

kreativ projekt & processledning

 

utveckling

affärsutveckling, konceptutveckling, personlig utveckling, kommunikationsutveckling

 

 

 

 

 

 

Se mer om hur jag arbetar på:

se.linkedin.com/in/boozt/

 

 

 

 

boozt | Glostorp kyrkoväg 15 | 238 41 Oxie | info@boozt.se | tel 0700 921800

OneWeb 2012 © Copyright

 

kommunikation, processer & utveckling